Skip to main content
prev
next

Our dream
We dream of a world where everyone participates in the society! No one should be left behind. This is our mission.


Våre drømmer
Vi drømmer om en verden der alle deltar i samfunnslivet! Ingen skal bli etterlatt. Dette er vårt formål.

Seminar om kvinners helse holdt i Oslo . Se bilder og video

Video: Slik kan du forebygge diabetes

Video på somalisk og norsk

Seminar om helse 29-10-16 - Program - Lørdag på Anker Hotel fra 10:00-16:00
Seminar om helse 29-10-16 - Program - Lørdag på Anker Hotel fra 10:00-16:00

Konferanse om temaet: "Kunnskap om helse og rett til helsehjelp"

Dato: Lørdag 29 oktober 2016

Sted: Anker Hotel, Storgata 55, Oslo

Info123 i samarbeid med Helsedirektoratet arrangerer også i år et seminar på Anker Hotel i Oslo.

Hovedtaler i år vil være fra Zahra Naleie Nederland, se presentasjon under.

Målet med seminaret er å gi kunnskap om vanlige helse-utfordringer i Norge.

Vi ønsker at rollemodeller innenfor innvandrermiljøer med vektlegging på det somaliske miljøet, kommer sammen for å få kunnskap og god informasjon om helse og spre dette ut til sitt nettverk.

Program

10.00 Registrering/Kaffi/Te

10.30 Velkommen Info123

10.40 Musikk, Ali Osman m.gruppe

11.00 Kreftforeningen

Kreft - forebygging og behandling - er det en forskjell mellom kvinner og menn? Kreft som en del av vårt samfunn.

12.00    Zahra Naleie

Omskjæring av kvinner(FGM); FGM forebyggende programmer i Nederland, engasjement og helseprogrammer for kvinner som lever med kjønnslemlestelse.

13.00 LUNSJ

14.00 Diabetesfrobundet I Norge

Hva du trenger å vite om Diabetes

14.45 Den somaliske legen

15:00 Paneldebatt-med spørsmål

15.30 Slutt

Det vil være tid til spørsmål og kommentarer mellom de ulike innleggene.

For påmelding og info om konferansen: Hassan, tel: 40950100.

Del dette videre!