Skip to main content
prev
next
Video: Konferanse  på Anker hotel september 2015

Info123 har arrengert dette dialogsmøtet mellom norske myndigheter og somaliske forbilder.
Se video

Samarbeidsmøte mellom de offentlige og somaliske ressurspersoner

Info123 har organisert konferanse mot radikalisering. Konferansen ble holdt i Oslo 23.09.14. Se video og bilder 


Seminar om kvinners helse holdt i Oslo . Se bilder og video

Video: Slik kan du forebygge diabetes

Video på somalisk og norsk

Seminar om helse 29-10-16 - Program - Lørdag på Anker Hotel fra 10:00-16:00
Seminar om helse 29-10-16 - Program - Lørdag på Anker Hotel fra 10:00-16:00

Konferanse om temaet: "Kunnskap om helse og rett til helsehjelp"

Dato: Lørdag 29 oktober 2016

Sted: Anker Hotel, Storgata 55, Oslo

Info123 i samarbeid med Helsedirektoratet arrangerer også i år et seminar på Anker Hotel i Oslo.

Hovedtaler i år vil være fra Zahra Naleie Nederland, se presentasjon under.

Målet med seminaret er å gi kunnskap om vanlige helse-utfordringer i Norge.

Vi ønsker at rollemodeller innenfor innvandrermiljøer med vektlegging på det somaliske miljøet, kommer sammen for å få kunnskap og god informasjon om helse og spre dette ut til sitt nettverk.

Program

10.00 Registrering/Kaffi/Te

10.30 Velkommen Info123

10.40 Musikk, Ali Osman m.gruppe

11.00 Kreftforeningen

Kreft - forebygging og behandling - er det en forskjell mellom kvinner og menn? Kreft som en del av vårt samfunn.

12.00    Zahra Naleie

Omskjæring av kvinner(FGM); FGM forebyggende programmer i Nederland, engasjement og helseprogrammer for kvinner som lever med kjønnslemlestelse.

13.00 LUNSJ

14.00 Diabetesfrobundet I Norge

Hva du trenger å vite om Diabetes

14.45 Den somaliske legen

15:00 Paneldebatt-med spørsmål

15.30 Slutt

Det vil være tid til spørsmål og kommentarer mellom de ulike innleggene.

For påmelding og info om konferansen: Hassan, tel: 40950100.

Del dette videre!