Skip to main content
prev
next

Our dream
We dream of a world where everyone participates in the society! No one should be left behind. This is our mission.


Våre drømmer
Vi drømmer om en verden der alle deltar i samfunnslivet! Ingen skal bli etterlatt. Dette er vårt formål.

Seminar om kvinners helse holdt i Oslo . Se bilder og video

Video: Slik kan du forebygge diabetes

Video på somalisk og norsk

Om Info123

Bakgrunn

Norsk regjering skriver: Regjeringens visjon er et samfunn der alle mennesker kan delta og gis muligheten til å bidra i samfunnet. 

FN skriver at inklusjon er en av FNs agenda for 2030, og definerer inklusjon som: Å forbedre i deltakelse i samfunnslivet.

Info123 - Organisasjon og ledelse

Info123 er frivillig organisasjon som ble etablert i 11. november 2011. Marianne Hermansen er styreleder. Hassan Tall er daglig leder og Hølje Haugsjå er organisasjonsrådgiver med økonomiansvar. Info123 har sitt hovedkontor i Oslo.

Formål 

Formål til Info123 er å hjelpe mennesker til å delta i samfunnslivet gjennom kunnskap og dialog.


Visjon
Visjon for Info123 er å se en verden der alle deltar i samfunnslivet.

Verdier 

Info123 har fem verdier som representerer organisasjons grunnleggende syn og oppfatninger. Disse er: Proaktivitet, innovasjon, motivasjon, kompetanse og deltakelse.

Aktiviteter 

Info123 er aktiv i Norge og gjennomfører innovative prosjekter som bidrar til økt deltakelse i samfunnslivet. Dette inkluderer blant annet å hjelpe til med arbeidssøking, fullføring av videregående skole og spre viktig informasjon som bidrar til økt forståelse og kunnskap.  Overordnet mål med informasjonsspredning er å inkludere mennesker i samfunnslivet.


Strategi

Prosjekter er den viktigste strategien mot realisering av Info123s formål. Info123 samarbeider med statlige, frivillige, private og grupper for å nå organisasjonsformålet.