Skip to main content
prev
next

Our dream
We dream of a world where everyone participates in the society! No one should be left behind. This is our mission.


Våre drømmer
Vi drømmer om en verden der alle deltar i samfunnslivet! Ingen skal bli etterlatt. Dette er vårt formål.

Seminar om kvinners helse holdt i Oslo . Se bilder og video

Video: Slik kan du forebygge diabetes

Video på somalisk og norsk

Somaliske kvinner mot radikalisering
Somaliske kvinner mot radikalisering

(15.11.15) Info123 holder seminarer med hovedtema som: "Somaliske kvinner mot radikalisering."

Info123 holder disse dagene seminerer for både kvinner og ungdom. Foreningen inviterer foredragsholdere som kan forebygge radikalisering i Norge. Sadiq Juma er en av foredragsholdere Info123 inviterer. Han jobber mot radikalisering. Døtre til Sadiq reiste til Syria, og han brenner nå å informere andre tidlig tegn om radikalisering.