Skip to main content
prev
next
Video: Konferanse  på Anker hotel september 2015

Info123 har arrengert dette dialogsmøtet mellom norske myndigheter og somaliske forbilder.
Se video

Samarbeidsmøte mellom de offentlige og somaliske ressurspersoner

Info123 har organisert konferanse mot radikalisering. Konferansen ble holdt i Oslo 23.09.14. Se video og bilder 


Seminar om kvinners helse holdt i Oslo . Se bilder og video

Video: Slik kan du forebygge diabetes

Video på somalisk og norsk

Somaliske kvinner mot radikalisering
Somaliske kvinner mot radikalisering

(15.11.15) Info123 holder seminarer med hovedtema som: "Somaliske kvinner mot radikalisering."

Info123 holder disse dagene seminerer for både kvinner og ungdom. Foreningen inviterer foredragsholdere som kan forebygge radikalisering i Norge. Sadiq Juma er en av foredragsholdere Info123 inviterer. Han jobber mot radikalisering. Døtre til Sadiq reiste til Syria, og han brenner nå å informere andre tidlig tegn om radikalisering.