Skip to main content
prev
next

Our dream
We dream of a world where everyone participates in the society! No one should be left behind. This is our mission.


Våre drømmer
Vi drømmer om en verden der alle deltar i samfunnslivet! Ingen skal bli etterlatt. Dette er vårt formål.

Seminar om kvinners helse holdt i Oslo . Se bilder og video

Video: Slik kan du forebygge diabetes

Video på somalisk og norsk

Konferanse: Interkulturell forståelse FGM og negativ sosial kontroll

Obs! Bilder ligger under! Se video
En landsomfattende konferanse fant sted lørdag den 24.november. Det samlet seg et hundretalls individer for å diskutere om forebygging FGM og negativ sosial kontroll.

Konferansen ble arrangert av INFO123, en frivillig organisasjon som drives av engasjerte ressurs og fagpersoner med både norske og somaliske opprinnelses. Zahra Naleie var en av foredragsholderne. Somaliske Zahra Naleie fra Nederland har som ambisjon å stanse FGM over tid på internasjonalt nivå. Konferansen ble åpnet med somalisk allsang som vedrører de smerter og lidelser som omskjæring kan påføre jenter og kvinner. Dialogkonferansen: Interkulturellforståelse FGM og Negativ sosialkontroll.  Zahra har  gitt opplæring ungdommer og voksen om hvordan de vil stoppe kjønnslemlestelensen og negativ sosialkontroll. De som fikk opplæring kalles endringsagenter. De starter dialog med deres foreldre og søsken deretter utvider de venner og andre i nærmiljøet sitt  når Endringagentene har bygd et nettverk seg  i mellom. Nok et emne som også har fått stort fokus var barn etterlat i Somalia. Tema ble innledet Farhnaz tidligere integreringsrådgiver Norske Ambassaden i Tyrkia. Hun fortalte den harde og vanskelige virkeligheten de etterlate og tvangssendte ungdom befinner i og hvor komplisert det er å hjelpe ungdommene. Farahnaz fortalte den tragiske hendelsen om somalisk kanadiske barn døde i opphold i en av de korreksjonsanstaltene  i Somalia. Det er lagt opptil et eget workshop på konferansen i dette tema der det ble konkludert om at informasjon og bevisstgjøring bør vektlegges.