Skip to main content
Video: 15 persons who are trained as Change Agents.

Training which has happened in Norway, is given by Zahra Naleie and Marthine Bos. The Change Agents wil combat FGM practice! Watch video

Dialog mot utenforskap

Info123 har den 17.09.2016 holdt seminar mot utenforskap. Se bilder og video 

Info123 holder seminar for somaliske kvinner.
Info123 holder seminar for somaliske kvinner.

Bildet: (På venstre sitter Hølje, administrasjonsansvarlig for Info123. Sadiq Juma står foran og holder foredrag)


Dialogsmøte mellom politiske partier og somaliske opinionsledere i Norge
Dialogsmøte mellom politiske partier og somaliske opinionsledere i Norge

Bildet viser dialogsmøte mellom representanter fra de norske politiske partier og somaliske rollemodeller i Oslo og omegn. Dialogsmøtet ble holdt i Oslo. Formålet med møttet var lære om hva politiske partiene står for, slik somaliere i Norge kunne gi sin stemme til partiet de ønsket.